IDS Trenčín

25.02.2012 20:18

Dňa 29.1.2012 sme sa s Brunom zúčastnili MVP v Trenčíne. Atmosféra na výstave bola veľmi dobrá aj napriek preplneným pavilónom. Jazvečíkov posudzovala Ing. Marcela Fidrichová a Bruno získal ocenenie Výborný 1, CAC, CACIB a BOB a tým splnil podmienky na udelenie titulu Šampión Slovenska.

______________________________________________________

Am 29.1.2012 haben wir mit Bruno auf der Hundeausstellung in Trenčín teilgenommen. Die Atmosphaere war sehr gut. Die Richterin fuer Dachshunde war Frau Ing. Marcela Fidrichova. Bruno hat auf der Ausstellung Vorzueglich 1, CAC, CACIB und BOB bekommen und damit die Bedingungen fuer den Slowakischen Champion erfuellt.